OUTSOURCING IT

 

outsourcing itKOMPLEKSOWA OBSŁUGA SERWISOWA

W celu optymalizacji kosztów obsługi informatycznej oraz dążenia do zapewnienia odpowiedniej jakości i ciągłości wsparcia technicznego, firmy i przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po OUTSOURCING IT.

 

NA CZYM POLEGA OUTSOURCING IT?
Usługa polega na powierzeniu naszym specjalistom z Działu Wsparcia Technicznego niektórych lub wszystkich zadań związanych z opieką nad systemami informatycznymi Państwa firmy. Zakres odpowiedzialności, sposób świadczenia i gwarancje jakości usług reguluje odpowiednia umowa.

 

DLA KOGO?
Klientami korzystającymi z naszych usług opieki informatycznej są zarówno małe firmy, posiadające kilka stanowisk komputerowych połączonych w sieć, jak i duże zakłady korzystające z kilkudziesięciu bądź kilkuset stanowisk pracujących pod kontrolą wielu serwerów.

 

 

 

 

W JAKI SPOSÓB?
W zależności od specyfiki i wielkości obsługiwanej sieci, usługi mogą być świadczone poprzez:
• dostęp zdalny z gwarancją szybkiej osobistej interwencji w razie awarii
• dyżury osobiste zgodnie z ustalonym harmonogramem
• stałe oddelegowanie w pełnym wymiarze godzin jednego bądź większej ilości specjalistów.

 

AUDYT INFORMATYCZNY
Jednym z początkowych etapów realizacji usługi jest przeprowadzenie Audytu IT, stanowiącego cenne narzędzie umożliwiające efektywne zarządzanie i rozwój infrastruktury IT. Audyt może obejmować:
•  Ewidencję sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym ewidencję licencji na oprogramowanie
•  Analizę struktury sieci komputerowej wraz z ewidencją urządzeń sieciowych
•  Analizę stanu bezpieczeństwa sieci komputerowej i polityki bezpieczeństwa
•  Opis polityki dostępu do zasobów IT
•  Rekomendacje

 

KORZYŚCI Z POSIADANIA UMOWY SERWISOWEJ
• obniżenie kosztów stałych firmy
• redukcja stanu zatrudnienia
• zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności
• ciągłość wsparcia - brak absencji chorobowych, urlopów itp.
• gwarancja dostępu do doświadczonych specjalistów bez konieczności ich zatrudniania