GOBIT - WE KNOW HOW IT WORKS

Elegitymacja Gorzów

Elegitymacja Gorzów

Nowa, wygodniejsza forma

To nowa forma legitymacji w postaci plastikowej karty wykonanej w standardzie ID-1, czyli tym samym, który znamy z dowodów osobistych.

E-legitymacja – czy warto wdrażać w szkole?

  • Trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne.
  • Mniejsze rozmiary.
  • Utrudniona możliwość podrobienia.
  • Możliwość wykorzystywania karty np. w systemach bibliotecznych i stołówkowych lub jako nośnika biletu okresowy komunikacji miejskiej (dla kart wyposażonych w moduł elektroniczny).

Data ważności

Ważność elegitymacji Gorzów potwierdza się w kolejnym roku szkolnym poprzez umieszczenie hologramu z odpowiednią datą ważności.

Icon

Elegitymacja Gorzów

Koszt elegitymacji

Produkowana przez nas elegitymacja szkolna Gorzów może zawierać dowolny elektroniczny, bezstykowy moduł, do wyboru np. Mifare 1 K lub Unique 125 kHz, umożliwiający kodowanie na nim usług związanych ze statusową działalnością szkoły (np. kontrola dostępu do szkoły, biblioteka szkolna) oraz przejazdami środkami publicznego transportu.

Legitymacje Szkolne wykonane są zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. 2023 poz. 1120).

Koszt e-legitymacji jest uzależniony od kilku czynników:

  • Liczby zamówionych jednorazowo kart – Im więcej zamówionych kart tym niższa cena.
  • Typu kart – Karty wyposażone w moduł elektroniczny (Unique lub Mifare) lub bez tego modułu.

Icon

Awesome Image

Współpraca

W momencie gdy szkoła zdecyduje się na stosowanie elegitymacji Gorzów ma do wyboru dwie główne formy współpracy:

  • Szkoła kupuje od dostawcy blankiety i samodzielnie personalizuje kartę, czyli nadrukowuje dane i zdjęcia uczniów. Wymaga to od szkoły zakupu specjalnej drukarki i oprogramowania. Całkowity koszt druku przypadający na pojedynczą kartę jest zazwyczaj wyższy, ale szkoła nie musi za każdym razem składać zamówienia np. na produkcję i personalizację kilku sztuk kart.
  • Szkoła kupuje od dostawcy spersonalizowane, gotowe do użytku e-legitymacje. Wcześniej szkoła musi przesłać dane uczniów do dostawcy.

Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę IT

Kontakt

Zadzwoń do nas

95 7 350 500