GOBIT - WE KNOW HOW IT WORKS

Archive for 7 kwietnia, 2022

Jak rozpoznać czy posiadany przeze mnie podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) został wydany przez CERTUM PCC?

Najprostszą metodą identyfikacji danych podmiotu, który wydał certyfikat kwalifikowany jest odczytanie danych producenta na posiadanej karcie kryptograficznej. Karta powinna zawierać oznaczenia graficzne CERTUM oraz UNIZETO TECHNOLOGIES. W przypadku kart niestandardowych (np. spersonalizowanych) nazwę wystawcy certyfikatu można uzyskać za pośrednictwem oprogramowania do składania podpisu lub zarządzania kartą kryptograficzną. W momencie wyświetlenia informacji na temat zapisanego na […]

Ile certyfikatów kwalifikowanych mogę uzyskać na jedną kartę kryptograficzną cryptoCertum?

Na jedną kartę kryptograficzną cryptoCertum, dostępną np. w ramach Zestawu CERTUM można uzyskać drogą elektroniczną do 3 certyfikatów kwalifikowanych, wydanych dla tego samego Subskrybenta.

Jakiej długości muszą być kody PIN i PUK? Z jakich znaków mogą się składać te kody?

Kod PIN dla profilu bezpiecznego musi składać się wyłącznie z cyfr (od 4 do 8 cyfr). Kod PUK dla profilu bezpiecznego może mieć długość od 4 do 8 znaków. Uwaga! Zaleca się, aby kod PUK składał się ze standardowych znaków takich jak cyfry oraz duże i małe litery alfabetu angielskiego. Użycie niestandardowych znaków (innych niż […]

Jaka jest różnica pomiędzy numerami PIN i PUK?

Numer PIN zabezpiecza klucz prywatny przechowywany na karcie i jest podawany zawsze, gdy składany jest bezpieczny podpis elektroniczny na dokumentach. Numer PUK służy do odblokowania karty w przypadku jej zablokowania poprzez trzykrotne podanie błędnego kodu PIN. UWAGA: trzykrotne błędne podanie PUK powoduje całkowite zablokowanie karty, co wiąże się z koniecznością wydania nowego certyfikatu kwalifikowanego na […]

Czy po ustaniu stosunku pracy, mogę nadal posługiwać się certyfikatem kwalifikowanym zakupionym przez mojego pracodawcę?

Jest to uzależnione od pracodawcy oraz typu certyfikatu. W przypadku certyfikatu uniwersalnego zależy od pracodawcy czy karta kryptograficzna wraz z certyfikatem kwalifikowanym może zostać zatrzymana przez pracownika, czy zwrócona pracodawcy, a certyfikat unieważniony. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku certyfikatu kwalifikowanego z dodatkowymi danymi – w przypadku odejścia z pracy posługującego się nim pracownika, pracodawca […]

Korzystam z certyfikatu kwalifikowanego w firmie, w której pracuję. Czy mogę go wykorzystywać również w celach prywatnych?

W świetle ustawy o podpisie elektronicznym certyfikat kwalifikowany może być przypisany tylko do jednej osoby i jest równoważny z podpisem odręcznym. W przypadku certyfikatu uniwersalnego, można go używać wszędzie tam gdzie znajduje on swoje zastosowanie.

Co zrobić w przypadku, gdy zgubiłem kartę z certyfikatem?

Należy natychmiast unieważnić certyfikat. Można tego dokonać: kontaktując się z naszym operatorem pod numerem telefonu: +48 91 4801 360 wysyłając wniosek faxem pod numer +48 91 4801 360

Czy za pomocą zestawu CERTUM mogę podpisywać dokumenty elektroniczne np. faktury, umowy itp.?

Tak. Zestaw CERTUM umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Wystarczy że pobierzesz nieodpłatne oprogramowanie proCertum SmartSign i zainstalujesz je na swoim komputerze.

Rodzaje czytników

Spotykane są zazwyczaj dwa rodzaje czytników certyfikatów kwalifikowanych: standard, mini (podobny do pendrive, modemu GSM).

Odnowienie certyfikatu, co jest potrzebne?

Aby odnowić certyfikat są potrzebne 3 rzeczy: Karta kryptograficzna z ważnym certyfikatem kwalifikowanym Dowód osobisty PIN do karty kryptograficznej. Odnowienie możesz rozpocząć nawet do 90 dni przed wygaśnięciem ważności certyfikatu kwalifikowanego. W tym czasie masz możliwość ręcznego ustawienia daty rozpoczęcia ważności Twojego nowego certyfikatu, tak aby zaczął on „działać” dopiero od momentu wygaśnięcia dotychczas posiadanego. […]

  • 1
  • 2