GOBIT - WE KNOW HOW IT WORKS

Jakiej długości muszą być kody PIN i PUK? Z jakich znaków mogą się składać te kody? - Gobit

Kod PIN dla profilu bezpiecznego musi składać się wyłącznie z cyfr (od 4 do 8 cyfr).

Kod PUK dla profilu bezpiecznego może mieć długość od 4 do 8 znaków.

Uwaga!

Zaleca się, aby kod PUK składał się ze standardowych znaków takich jak cyfry oraz duże i małe litery alfabetu angielskiego.

Użycie niestandardowych znaków (innych niż wymienione powyżej, a w szczególności polskich znaków diakrytycznych) może skutkować niemożliwością zweryfikowania wprowadzanego kodu na stanowisku pracującym pod kontrola innego systemu operacyjnego lub na stanowisku z zainstalowaną inną stroną kodową. W przypadku próby wprowadzenia znaków niestandardowych proCertum CardManager wyświetla komunikat ostrzegający przed konsekwencjami jakie może to spowodować.