PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SIECI KOMPUTEROWYCH

Sieć komputerowa to szkielet systemów teleinformatycznych w przedsiębiorstwie i musi oferować wysoką jakość usług. Projektowanie sieci to kluczowy etap wdrażania sieci. Bezpieczeństwo, niezawodność i funkcjonalność muszą zostać zagwarantowane właśnie w fazie tworzenia projektu.

Projektujemy, uruchamiamy i administrujemy sieciami komputerowymi

  • uruchamiamy i konfigurujemy serwery na platformie WINDOWS SERVER
  • konfigurujemy bezpieczne połączenia VPN, usługi zdalnego dostępu itp.

 
Realizujemy następujące zadania związane z projektowaniem sieci:

  • określanie składu i topologii istniejących sieci
  • inwentaryzacja ich zasobów sprzętowych i programowych
  • wizualizacja topologii (istniejących lub projektowanych)
  • modelowanie i symulowanie obciążeń projektowanej lub modyfikowanej sieci.